אתר המחשבונים הישראלי

המרת משקל

מחשבון המרת משקל: פאונד לקילו, גרם לקילו, גרם לאונקיה. מזינים את הערך הרצוי ומקבלים את המשקל במידות שונות.


פרסומת
(Pounds, lb)
(Kilograms, kg)
(Ounces, oz)
(Grams, g)
(Stones, st)